VENUS GROWERS


JORDBRUKS SAMVERKAN VENUS GROWERS  i Veria har en ledande roll i världen när det gäller om kvalitet.
Han är den första i volym och värde på exporten av persika kompott och fruktsallad i den mest dyra och krävande marknaden, Japan, och den enda acceptabla av alla 27 medlemsstater i EU. Det exporterar över hela världen i 83 företagskunder.

Kvalitetspolitiken är en hörnsten för att uppnå föreningens mål. Denna politik ligger fast och syftar till att framställa hög och jämn kvalitet av produkterna under fullt kontrollerade förhållanden för hygien och säkerhet och tillhandahållande av tjänster för att fullt uppfylla kundernas krav, utan att förlora ett högt effektivitetsnivå.