AS ARTA FILIPPIADOS (ASAF)

ASAF från 2012, i samarbete med företaget KROP, en frukt - och grönsakerbearbetningsföretaget, klart exportinriktade, skapade  företaget «KROP» K. ROPOKIS & SIA EE.
KROP i denna korta period av sin driften
exporterade produkterna av regionen
(apelsiner, mandariner, kiwi) i mer än 14 länder.

Länder som KROP exporterade till, var Ryssland,
Bulgarien, Ukraina, Bosnien, Kosovo, Serbien,
Holland, Polen, Litauen.